Een beter huurstelsel

In Nederland is de regelgeving voor huren onnodig ingewikkeld geworden. Huurwoningen zijn allereerst opgedeeld in ‘sociale huur’ en ‘vrije sector’ op basis van een kunstmatige grens. Deze huurliberalisatiegrens wordt ook gehanteerd voor de huursubsidie, de steun die mensen krijgen om hun huisvesting betaalbaar…

Lees verder