Siberische sneeuwtoename in oktober voorspeller van winter in Nederland?

Sinds vorig jaar is er grote belangstelling voor een mogelijke voorspeltechniek voor de wintertemperatuur in Nederland. Het concept komt erop neer, dat de toename van de sneeuwbedekking in Siberië (ten zuiden van 60 graden noorderbreedte) in de maand oktober, een doorwerkende invloed heeft op de grootschalige luchtcirculatie, vooral in het Arctische zeegebied. Op zijn beurt heeft dit weer invloed op de kansen op winterweer in Nederland.

De wiskundig geconstrueerde index die de genoemde sneeuwtoename in oktober in Siberië beschrijft, de SAI (Snow Advance Index), vertoont over de winters 1997-1998 t/m 2010-2011 een statistisch zeer significant, omgekeerd evenredig verband met de Arctische Oscillatie (AO). Met andere woorden: hoe sneller dat de sneeuw zich in oktober in zuidelijk Siberië uitbreidt, des te groter de kans op een lage AO-index en, mogelijk, koude winters in Europa. Maar wat is de relatie tussen de AO en specifiek de wintertemperatuur in Nederland, en betekent dit, dat de winters nu enigszins voorspelbaar zijn geworden?

Lees verder

Gevolgen klimaatverandering worden eerder onderschat

Het VN-panel over klimaatverandering (IPCC) heeft in het tweede deel van haar vijfde rapport (AR5) de effecten van klimaatverandering en de mogelijkheden tot aanpassing (adaptatie) beschreven. In de NRC van zaterdag 5 april 2014 betoogt econoom Richard Tol dat de Samenvatting voor Beleidsmakers (SPM) van dit deel veel te alarmistisch is.

Lees verder